Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Přehled otevřených seminářů po 2. kole:

3. ročník, 4. ročník (stav ke dni 4. 5. 2018)

 

2. výběrové kolo

Výběr volitelných předmětů ve 2. kole pokračuje od 18. 4. 2018 a druhé výběrové kolo bude ukončeno 27. 4. 2018.

Přehledy volitelných předmětů: 3. ročník, 4. ročník.

Studenti 2. a 3. ročníků, jejichž předmět se neotvírá („vyšeděný“ předmět) nebo v jejichž volbě nastala kolize, si volbu upraví do blanketů u třídního učitele.

Poznámky ke 2. kolu:
– maximální počet studentů v každé skupině je 17, pokud by byl po druhém kole počet zájemců větší, bude pro dodatečně přihlášené případně uplatněno kritérium výběru,
– !!! seminář, který nebude splňovat min. počet zájemců, může být i po 2. kole zrušen.

 

1. výběrové kolo

Studenti současných 2. a 3. ročníků si v úvodním kole zapíší právě 2 volitelné předměty ze seznamů pro daný ročník, volbu zapíší do blanketů u třídního učitele.

Je potřeba respektovat tato pravidla:
Není možno si vybrat dva „konkurenční semináře“ nebo semináře s odlišnou úrovní jednoho cizího jazyka:

 • jednoleté
  – SeFy_Ji a SeFy_Srp,
  – SeAj_Kle a SeAjGlo_Ans a AjCAE_Ans - výběr jen 1 semináře z nabízených 3 anglických,
  – k pokračujícímu semináři SeAj_Kle ze 3. r. nelze vybrat jednoletý seminář z Aj opět s prof. Kletečkovou, ale je možnost přibrat jeden jiný anglický jednoletý.
 • dvouleté
  – FjDELFa2_Meu a FjDELFb1_Meu a SeFjDeb_Fsk,
  – ŠjEMHisp_Mej a ŠjESP_Mej

Nezapisujte prosím zájem o navštěvování semináře nepovinně.

Do 2. kola postoupí VP podle naplněnosti, při velkém zájmu je možno otevřít i paralelní skupiny. Seznam otevřených seminářů bude zveřejněn při vyhlášení 2. kola.  Zároveň budou VP rozděleny do učebních bloků.

Seznam vypsaných volitelných předmětů:

Dvouleté semináře, pro 3. ročníkJednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně) Žurnalistika (Pš)
 Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kle)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka – Global English (Ans)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Komunikuji ve francouzštině (Kol)
Latina (Mo)Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Por España (Mej)
El Mundo Hispano (Mej)Moderní historie (Bck)
Español (Mej)Ekonomie (Chu)
Moderní česká historie (Chu)Audiovizuální tvorba (Srp)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Psychologie (Fsk)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Stát a právo (Chu)Seminář z informatiky (Raš)
Audiovizuální tvorba (Srp)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Seminář z informatiky (Raš)Ekologie člověka (Bd)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář a cvičení z chemie (Hi)
Algebra a matematická analýza (Ra, Tr, Ji)Seminář ze zeměpisu (Bt)
Seminář a cvičení z biologie (Bd)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Seminář a cvičení z chemie (Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018

dvouleté semináře, pro 3. ročníkjednoleté semináře, pro 4. ročník
Dějiny umění (Ně)Žurnalistika (Pš)
Seminář z anglického jazyka (Kle)Literární seminář (Zá)
Ruský jazyk (Kap)Seminář z anglického jazyka – CAE (Ans)
Francouzský jazyk pro začátečníky (Fsk)Seminář z anglického jazyka (Hl)
Langue française – préparation au DELF, A2 (B1) (Meu)Seminář z anglického jazyka (Kle)
Langue française – préparation au DELF, B1 (B2) (Meu)Langue française – Séminaire de conversation (Meu)
Latina (Ma) Lékařská latina (Mo)
Sprechen wir Deutsch! (Mi)Ekonomie (Chu)
El Mundo Hispano (Mej)Religionistika (Ta)
Španělský jazyk pro začátečníky (Mej)Audiovizuální tvorba (Srp)
Moderní česká historie (Chu)Seminář a cvičení z fyziky (Ji)
Mezinárodní vztahy (Bck)Seminář a cvičení z fyziky (Srp)
Psychologie (Fsk)Seminář z informatiky (Kre)
Stát a právo (Chu)Seminář a cvičení z matematiky (vyučující matematiky)
Audiovizuální tvorba (Srp)Ekologie člověka (Bd)
Seminář z informatiky (Raš)Seminář a cvičení z chemie (Pž)
Deskriptivní geometrie (Ji)Seminář ze zeměpisu (Sko)
Algebra a matematická analýza (Tr, Ra) 
Seminář z biologie – biologie v teorii i praxi (Bin) 
Seminář a cvičení z biologie (Ja) 
Seminář a cvičení z chemie (Pž, Hi) 
Seminář ze zeměpisu (Sko) 

 

Seznam volitelných předmětů pro školní rok 2016/2017

Finální podoba obsazení seminářů a jejich rozdělení do bloků: 3. ročník, 4. ročník

Archív volitelných předmětů

Přehled otevíraných seminářů, jejich vyučujících a rozdělení do bloků: